Obiekty sportowe
Regulamin korzystania z kortu tenisowego
 1. Administratorem kortu tenisowego jest Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.

 2. Kort tenisowy jest czynny codziennie w sezonie kwiecień-wrzesień od godziny 8:00 do zmierzchu.

 3. Wstęp na kort jest możliwy po wcześniejszym zawarciu umowy najmu.

 4. Wstęp na kort tylko w stroju i obuwiu sportowym.

 5. Żeby wejść na obiekt należy pobrać klucz w portierni MGOSiR, wpisując się do ewidencji użytkowników obiektu.

 6. Wysokość opłat za korzystanie z kortu zawiera cennik podany do publicznej wiadomości.

 7. Korzystanie z kortu przez osoby fizyczne w celach zarobkowych może odbywać się tylko po uprzednim podpisaniu umowy najmu kortu tenisowego na dany sezon.

 8. Warunkiem podpisania umowy, o której mowa w pkt. 5 jest przedstawienie przez wynajmującego dokumentu upoważniającego do prowadzenia zajęć.

 9. Imprezy tenisowe organizowane na korcie odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

 10. Szkolne grupy zorganizowane (pod opieką nauczyciela) mogą korzystać z kortów bezpłatnie po wcześniejszej rezerwacji.

 11. Możliwa jest rezerwacja kortu w dziale organizacji imprez MGOSiR.

 12. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku.

 13. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas gry.

 14. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:

  - wprowadzania zwierząt,

  - spożywania alkoholu jak i przebywania osób nietrzeźwych,

  - palenia tytoniu,

  - używania wulgaryzmów,

 1. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.

 2. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do administratora obiektu.

 3. Korzystanie z kortu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Dyrektor MGOSiR

Maciej Makowski


 

 
LOGOWANIE: Zaloguj | Rejestracja

Galeria zdjęć

Kort_Tenisowy_MGOSiR_Koronowo_002DSC04665DSC04702

DSC04754DSC04647

Informacje dodatkowe

- sprawdź całą GALERIĘ FOTO

- przeczytaj REGULAMIN

 

Copyright © MGOSiR Koronowo. Design: Projektowanie stron www | Studio WWW


Galeria zdjęć

Kort_Tenisowy_MGOSiR_Koronowo_002DSC04665DSC04702

DSC04754DSC04647

Informacje dodatkowe

- sprawdź całą GALERIĘ FOTO

- przeczytaj REGULAMIN

Galeria zdjęć

park_1park_2park_4

park_3rozklad_urzadzen

Informacje dodatkowe

- sprawdź całą GALERIĘ FOTO

- przeczytaj REGULAMIN